Obrana teme doktorske disertacije Krunoslava Ilića

Dana 2.2.2021. na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu doktorand Krunoslav Ilić javno je predstavio temu doktorske disertacije pod naslovom “Procjena zajedničkog djelovanja nanočestica srebra i polistirena na modelne stanične linije imunološkog sustava“. Mentori doktoranda Ilića su dr. sc. Ivan Pavičić i izv. prof. dr. sc. Petra Turčić. Javno predstavljanje održano je pred komisijom u sastavu: izv. prof. Anita Hafner, doc. dr. sc. Tin Weitner i dr. sc. Dragomira Majhen.

About Author


senderweb

Odgovori