NanoTox 2021 Virtualna Konferancija

Od 20. do 22. 4. 2021., virtulano je održano 10. izdanje internacionalne konferencije na temu nanotoksikologije, NanoTox 2021. Konferencija je organizirana od strane tri vodeća EU Horizon 2020 projekta (BIORIMA, GRACIOUS i PATROLS), fokusirajući se na razvoj novih alata za procjenu opasnosti za ljude i okoliš te strategije za karakterizaciju, klasifikaciju, grupiranje i usporedbu nanomaterijala u pogledu analize rizika.

Naši članovi tima, Nikolina Kalčec, Barbara Pem i Krunoslav Ilić, predstavili su svoje rezultate na NanoTox 2021 Konferenciji, što možete pogledati na sljedećim poveznicama:

Kalčec, Nikolina; Frkanec, Ruža; Vinković Vrček, Ivana. Impact of serum albumin on binding ability of dopamine and L-dopa on differently coated gold nanoparticles // Book of abstractsNanoTox 2021, Edinburgh, UK (online konferencija), 2021. pp. 118-118 (poster)

Pem, Barbara; Toma, Mateja; Vrček, Valerije; Vinković Vrček, Ivana. Computational modelling of the interface between metallic nanoparticles and cysteine // Book of abstractsNanoTox 2021, Edinburgh, UK (online konferencija), 2021. pp. 168-168 (poster)

Ilić, Krunoslav; Krce, Lucija; Rodriguez-Ramos, Jorge; Rico, Felix; Kalčec, Nikolina; Aviani, Ivica; Pavičić, Ivan; Vinković Vrček, Ivana. Assessment of silver nanoparticle (AgNP) suitability for use in polystyrene-based medical devices // Book of abstractsNanoTox 2021, Edinburgh, UK (online konferencija), 2021. pp. 163-163 (poster)

About Author


senderweb

Odgovori