Lara Zorić dobitnica Rektorove nagrade

Studentica Farmaceutsko-biokemijskog falkulteta, Lara Zorić, dobitnica je Rektorove nagrade za akademsku godinu 2019./2020 za rad pod naslovom “Razvoj i validacija HPLC-FD metode za istovremeno određivanje metabolita doksorubicina u urinu štakora”. Rad je izrađen u okviru istraživačkog projekta „Sinteza supramolekulskih samo-udruženih nanostruktura za izgradnju naprednih funkcionalnih materijala“ (SUPeRNANO, IP-2018-01-6910) i projekta „Siguran pristup za razvoj nano-sustava […]

Ružičkini dani

18. međunarodni znanstveno-stručni skup Ružičkini dani tradicionalno je održan u Vukovaru od 16. do 18.9.2020. Cilj Skupa je promicanje izvrsnosti u znanstvenim i stručnim istraživanjima s naglaskom na primjenu najnovijih znanstvenih rezultata i stručnih dostignuća. Skup je ujedno i prigoda za susrete, razmjenu mišljenja i iskustava te uspostavu suradnje među sudionicima s visokih učilišta, instituta […]

Istraživački boravak u Grazu

Doktorandica Nikolina Kalčec boravila je na Medicinskom fakultetu u Grazu u sklopu COST Akcije CA17140 Nano2Clinic od 1.3.2020. do 16.3.2020. Boravak je bio predviđen do 30.4.2020., ali zbog situacije uzrokovane virusom Covid-19 morao je biti prekinut ranije. Doktorandica Kalčec odradila je sintetske eksperimente vezanja lijekova na nanočestice zlata. Također je upoznata s inovativnim metodama za karakterizaciju […]

Posebno izdanje Australian Journal of Chemistry posvećeno prof. Frances Separovic

Specijalo izdanje Australian Journal of Chemistry kolekcija je doprinosa različitih ljudi koji su surađivali s prof. Separovic više godina. Izdanje je posvećeno prof. Separovic kao priznanje za njezin ogroman doprinos u području kemije u Australiji, a također i za njezin stalni rad na promicanju jednakosti spolova u području kemije i znanosti. S obzirom da ju […]

Istraživački boravak u Grazu

U sklopu COST Akcije CA17140 Nano2Clinic, doktorandici Nikolini Kalčec dodijeljena je stipendija za dvomjesečni istraživački boravak (1.3.-30.4.2020.) na Gottfried Schatz Research Center for Cell Signaling, Metabolism and Aging, Biophysics / Nanomedicine, Medical University of Graz, u Grazu, Austrija. Pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Ruth Prassl, doktorandica Kalčec istraživat će vezanje lijekova na nanočestice zlata u […]

Posjet Osnovnoj školi Središće

U utorak, 4.2.2020., posjetili smo Osnovnu školu Središće kako bi učenicima od 1. do 4. razreda pokazali koja sve zanimanja su potrebna na putu do razvoja novog lijeka. Naš tim je multidisciplinaran i sastoji se od biokemičara, kemičara, molekularnih biologa, farmaceuta i veterinara. Svaki član tima predstavio se i pokazao najzanimljivije pokuse, a potom su […]

Svečano predstavljanje Programa suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“

U prostorijama Hrvatske matice iseljenika 9. prosinca 2019. godine s početkom u 12 sati održano je svečano predstavljanje Programa suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“. Program je financiran sredstvima Europskoga socijalnog fonda u okviru Specifičnoga cilja 10.ii.3. Bolje istraživačko okruženje za ljudske potencijale Operativnoga programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. te sredstvima iz Državnoga […]