Obrana teme doktorske disertacije Nikoline Kalčec

Dana 11.02.2022 na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu doktorandica Nikolina Kalčec javno je predstavila temu doktorske disertacije, pod naslovom “Dizajn i karakterizacija nanočestica zlata i selena kao potencijalnih sustava za dostavu levodope i dopamina”. Mentori doktorandice su dr. sc. Ivana Vinković Vrček i prof. emer. Frances Separovic. Javno predstavljanje održano je pred komisijom u sastavu: prof. dr. sc. […]

ESOR2021 Konferencija

18th Europski Simpozij o Organskoj Reaktivnosti (ESOR2021) održan je virtualno od 21. do 23.9.2021. Primarni cilj ESOR konferencije bio je razmjena novih postignuća i ideja u području fizikalne i teoretske organske kemije. Konferencija je trajala tri dana, a sadržavala je dvije sekcije s predavanjima brojnih predavača (Ken Houk, Peter Schreiner, Guy Lloyd-Jones, Odile Eisenstein) te […]

NanoInnovation 2021 Konferencija

NanoInnovation 2021 konferencija održana je od 21. do 24.9.2021. na Fakultetu civilnog i industrijskog inženjerstva, Sapienza sveučilišta u Rimu, Italija. Događaj je objedinio multidisciplinarna područja uključena u proučavanje i razvoj mikro i nanotehnologije za široko područje primjene. Naši članovi tima, Nikolina Kalčec, Barbara Pem i Rinea Barbir, predstavili su svoje rezultate na NanoInnovation 2021 Konferenciji, […]

EuroNanoForum 2021 Virtualna Konferencija

Od 5. do 6.5. 2021., održana je EuroNanoForum 2021 internacionalna virtualna konferencija. Događaj je okupio brojne stručnjake iz različitih sektora fokusirajući se na nanotehnologiji i naprednim materijalima, inovacijama i poslovanju. Naši članovi tima, Nikolina Kalčec, Barbara Pem i Krunoslav Ilić, predstavili su svoje rezultate na EuroNanoForum 2021 Konferenciji, što možete pogledati na sljedećim poveznicama: Kalčec, […]

5. Simpozij studenata doktorskih studija PMF-a

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu organizirao je po peti put Simpozij studenata doktorskih studija PMF-a. Simpozij se ove godine održao od 24. do 25. travnja 2021. godine. Uz mnoge renomirane predavače, na Simpoziju su predstavili svoje rezultate i studenti doktorskih studija PMF-a putem usmenog izlaganja, mikro-izlaganja ili posterskog priopćenja. Studentica doktorskog studija Kemija na PMF-u, […]

NanoTox 2021 Virtualna Konferancija

Od 20. do 22. 4. 2021., virtulano je održano 10. izdanje internacionalne konferencije na temu nanotoksikologije, NanoTox 2021. Konferencija je organizirana od strane tri vodeća EU Horizon 2020 projekta (BIORIMA, GRACIOUS i PATROLS), fokusirajući se na razvoj novih alata za procjenu opasnosti za ljude i okoliš te strategije za karakterizaciju, klasifikaciju, grupiranje i usporedbu nanomaterijala u pogledu […]

Nano2Clinic webinar

Prvi webinar COST akcije CA17140 Nano2Clinic održat će se 17.2.2021. u 16 sati. Webinar će se sastojati od trening prezentacije profesora Lajosa Balogha pod naslovom “Manuscript preparation and publications – the basics”, i seminara mlade istraživačice Rinee Barbir pod naslovom “Steady-state fluorescence quenching method for evaluation of nano-bio interactions”. Više detalja na službenoj stranici Cost […]

Obrana teme doktorske disertacije Krunoslava Ilića

Dana 2.2.2021. na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu doktorand Krunoslav Ilić javno je predstavio temu doktorske disertacije pod naslovom “Procjena zajedničkog djelovanja nanočestica srebra i polistirena na modelne stanične linije imunološkog sustava“. Mentori doktoranda Ilića su dr. sc. Ivan Pavičić i izv. prof. dr. sc. Petra Turčić. Javno predstavljanje održano je pred komisijom u sastavu: izv. prof. Anita […]

Lara Zorić dobitnica Rektorove nagrade

Studentica Farmaceutsko-biokemijskog falkulteta, Lara Zorić, dobitnica je Rektorove nagrade za akademsku godinu 2019./2020 za rad pod naslovom “Razvoj i validacija HPLC-FD metode za istovremeno određivanje metabolita doksorubicina u urinu štakora”. Rad je izrađen u okviru istraživačkog projekta „Sinteza supramolekulskih samo-udruženih nanostruktura za izgradnju naprednih funkcionalnih materijala“ (SUPeRNANO, IP-2018-01-6910) i projekta „Siguran pristup za razvoj nano-sustava […]

Ružičkini dani

18. međunarodni znanstveno-stručni skup Ružičkini dani tradicionalno je održan u Vukovaru od 16. do 18.9.2020. Cilj Skupa je promicanje izvrsnosti u znanstvenim i stručnim istraživanjima s naglaskom na primjenu najnovijih znanstvenih rezultata i stručnih dostignuća. Skup je ujedno i prigoda za susrete, razmjenu mišljenja i iskustava te uspostavu suradnje među sudionicima s visokih učilišta, instituta […]