Suradnička struktura

SURADNJA I PARTNERSTVO

SENDER objedinjuje stručnjake u medicini, nanotehnologiji i nanosigurnosti, farmaciji i farmakologiji, kemiji, biokemiji i fizici, koji će primjenjivati najbolju istraživačku praksu u zajedničkim aktivnostima, okupljajući. SENDER tim ima iskustvo u svim aspektima razvoja nano(bio)materijala za njihovu uporabu i primjenu u medicini, odnosno u njihovom dizajnu, sintezi, biodistribuciji i biološkoj sudbini, farmakologiji, toksikologiji i fizičko-kemijskoj karakterizaciji. Sve partnerske institucije su međunarodno priznate u više sektora. Kombinacija komplementarnih profila, te široka perspektiva projektnog koncepta osigurava prosperitetnu radnu okolinu. Članovi tima SENDER odabrani su zbog svoje kompetencije, dosadašnjeg iskustva, sinergije i komplementarnosti, zajedno okupljajući infrastrukturu, resurse, opremu i stručnu ekspertizu kako bi se ispunili ciljevi projekta. Svi članovi tima odgovorni su za projektne zadatke u skladu sa svojim znanjima i vještinama (vidi PZS-2019-Plan rada za sve detalje). 

Voditeljica projekta dr. Ivana Vinković Vrček pionir je u istraživanju sigurnosti primjene nanomedicine u Hrvatskoj. Njezina istraživačka skupina predstavlja jedinstveni multidisciplinarni tim u Republici Hrvatskoj usmjeren na nanomedicinu s ekspertizom u procjeni rizika nanomaterijala za biomedicinske primjene, interakciju nanomaterijala s biološkim sustavima, te sintezu, karakterizaciju i funkcionalizaciju nanočestica za biomedicinske primjene. Ovaj multidisciplinarni tim ima stručnost u kemiji, biologiji, fizici, biokemiji i medicini. Dr. Vinković Vrček je voditelj brojnih nacionalnih i bilateralnih istraživačkih projekata, član Europske zaklade za kliničku nanomedicinu, BioNanoNet udurženja, te je uključena u vodeću inicijativu Nano4P. Kao partner sudjeluje u Horizon projektu RiskGone i različitim COST akcijama u području nanomedicine i nanosigurnosti. Njezina grupa provodi temeljne aktivnosti i napore u hrvatskoj nanomedicini, što je rezultiralo značajnim proširenjem suradničkih aktivnosti s drugim europskim i međunarodnim nanomedicinskim skupinama. Poseban naglasak njezina rada je istraživanje nano-bio interakcija kao temeljnog elementa Safe-by-Design pristupa razvoju inovativnih nanomedicinskih alata. Ona je odgovorna za UV-Vis, fluorescentnu i CD spektroskopiju, ICP-MS, DLS i ELS. Osim upravljanja projektima, njezin glavni angažman tijekom projekta je vođenje dizajna i razvoja BRaiND-a, kao i usmjeravanje implementacije Safe-by-Design pristupa u SENDER strategiju. Ona je mentorica doktoranada zaposlenog na projektu. 

Suvoditeljica projekta dr. Frances Šeparović međunarodno je priznati stručnjak u biofizici, kemiji i biokemiji, s velikim istrživačkim iskustvom u biofizičkoj kemiji i NMR spektroskopiji. Njezin primarni istraživački interes je određivanje strukture i dinamike membranskih komponenti in situ korištenjem NMR spektroskopije u krutom stanju, a objavljivala je i u području uloge amiloidnih peptida iz Alzheimerovoj bolesti. Vrlo je aktivna u području biofizike membrane i strukturne biologije te je tajnica Biofizičkog društva (SAD) i članica IUPAB vijeća, bivši predsjednik Australskog i Novozelandskog društva za magnetsku rezonanciju (ANZMAG), bivši predsjednik Australskog društva za biofiziku (ASB); član odbora Međunarodnog društva za magnetsku rezonanciju (ISMAR); bivši blagajnik Kraljevskog australskog kemijskog instituta (RACI) i Lorne Protein Conference. Frances je organizirala > 40 velikih nacionalnih i međunarodnih konferencija i objavila više od 230 recenziranih radova. Njezin doprinos biofizici i NMR spektroskopiji vrednovan je kroz nagrade, uključujući 2009 ASB Robertson medalju i 2011 ANZMAG medalju. Godine 2017. Frances je proglašena IUPAC-ovom istaknutom ženom kemije / kemijskog inženjerstva i dobila je Viktorijansku nagradu za žene 2018. F. Šeparović je odgovorna za NMR i AFM evaluaciju interakcije između BRaiND i biomembrana (modelne, BBB, in vitro i in vivo). Sudjeluje u vođenju SENDER-a i komentorica je novozaposlenog doktoranta i postdoktoranda.

Doc. dr.sc. Željko Debeljak ima dugogodišnje iskustvo u dizajnu lijekova, farmakologiji, patofiziologiji, istraživanju i interpretaciji kliničkih podataka, što je od velike važnosti za uspjeh SENDER projekta. Njegove praktične i tehničke vještine uključuju analitički razvoj metoda temeljenih na tekućinskoj kromatografiji, elektroforezi i masenoj spektrometriji u GLP okolišu. On je odgovoran za farmakokinetičko profiliranje i studije biodistribucije BRaiND-a koristeći LC-MS / MS i iMScope TRIO Imaging Mass mikroskop, ali će također pomoći tijekom BRaiND dizajna. On nadzire postdoktorande u primjeni LC-MS / MS i iMScope TRIO Imaging Mass mikroskopa u određivanju farmakokinetičkog profila BRaiND-a. 

Dr.sc. Ivan Pavičić je molekularni biolog, iskusan u staničnoj biologiji, molekularnoj biologiji i biokemiji. On će se baviti istraživanjem interakcije između BRaiND s BBB i ljudskim moždanim stanicama. Njegova odgovornost uključuje vođenje laboratorija za kulturu stanica, fluorescentnu mikroskopiju, SDS-PAGE, Western blotting. 

Doc. dr.sc. Marija Ćurlin je molekularni biolog s iskustvom u histo- i citopatologiji, tehnikama molekularne biologije i elektronske mikroskopije. Ona je odgovorna za primjenu imunocito(histo)patologije, TEM i protočne citometrije za procjenu sigurnosti i biodistribucijske studije na ljudskim moždanim stanicama i životinjama.

Barbara Pem, mag. pharm., ima dvogodišnje iskustvo u sintezi, karakterizaciji i procjeni stabilnosti i interakcija inovativnih nanomaterijala za medicinu. Trenutno je angažirana na komplementarnom projektu NanoFaceS (HRZZ-IP-2016-06-2436), koji vodi I. Vinković Vrček. Njezine izvanredne vještine vrijedne su za razvoj BRaiND-a i procjenu njihove interakcije i sudbine u biološkom okruženju. 

Krunoslav Ilić, mag. mol. biol., ima petogodišnje iskustvo u staničnom laboratoriju. Trenutno je angažiran u komplementarnom projektu NanoFaceS (HRZZ-IP-2016-06-2436), koji vodi I. Vinković Vrček. On se bavi procjenom studija propusnosti, dostavom lijekova u stanice i procjenom sigurnosti BRaiND-a. 

Dr. sc. Marc-Antoine Sani viši je postdoktorand s iskustvom u membranskoj biofizici i NMR spektroskopiji krutog stanja. Angažiran je u istraživanju interakcije BRaiND s biomembranama i BBB. 

Shiying Zhu, mr.sc., doktorski je student čiji se istraživački projekt temelji na biološkim NMR studijama bioloških membrana. Usko surađuje ​​s M-A. Sanijem na interakciji BRaiND s biomembranama i BBB korištenjem NMR čvrstog stanja. 

Nikolina Kalčec, mag. appl. chem. – doktorandica angažirana je za dizajn, razvoj, karakterizaciju BraiND i njihove interakcije s proteinima, biomembranama i BBB, dok će postdoktorand biti uključen u farmakokinetičke i distribucijske studije BRaiND in vivo.