Opis i koncept projekta

OPIS PROJEKTA

Glavni cilj projekta je razvoj multifunkcionalnih nanosustava koji će omogućiti isporuku lijekova u mozak (BRaiND) za učinkovito i sigurno liječenje abnormalnosti mozga koja su povezana sa starenjem i degeneracijom. 

U tu svrhu provest će se specifične aktivnosti: 

– projektiranje, priprema i karakterizacija BRaiND; 

– procjena stabilnosti i sudbine BRaiND u biološkim medijima;

– mehanička i kvantitativna procjena interakcije BRaiND s BBB; 

– profiliranje učinkovitosti i sigurnosti BRaiND kombiniranim in vitroin vivo pristupom.

BRaiND će se temeljiti na nanočesticama selena ili zlata, stabiliziranih polietilen gilkolom i funkcionaliziranih proteinima koji ciljaju receptore mozga. Na takav multifunkcionalni sustav vezat će se modelni neuroaktivni lijekovi kako bi se demonstrirala učinkovitost, kvalitetu i sigurnost BRaiND sustava. Bit će provedena pažljiva in vitro i in vivo ispitivanja uključujući stabilnost i interakcije BRaiND-a u različitim biološkim medijima, prolaznost kroz BBB, djelotvornost ciljanja na specifična mjesta u mozgu, neuroprotektivnu aktivnost i procjenu sigurnosti njihove primjene. Radni plan projekta temelji se na validiranim i standardiziranim metodologijama, kao i na inovativnim eksperimentalnim tehnikama.

Obzirom na glavne izazove translacijskih istraživanja neurodegenerativnih bolesti, strategija SENDER-a temelji se na Safe-by-Design pristupu, a omogućena je nanotehnološkim alatima koji analiziraju i manipuliraju biološkim procesima na nanoskali, gdje bolesti nastaju i napreduju.

KONCEPT PROJEKTA